ADHD Medicin den äldsta

29 juni, 2016

Den äldsta kända ADHD ADD medicin som används praktiskt är Dexamfetamin, då i form av Benzedrine som innehöll 50% av L-Amfetamin och 50% av D-Amfetamin det vill säga Dexamfetamin. Eftersom det bara är Dexamfetamin som anses ha någon större eller rimlig effekt mot just ADHD Symptomen får man nog med rätta inse att det som utövade sin effekt hos de unga personer vilka var intagna på sjukhus för noggrann observation för att utröna exakt vad deras problem bestod av.

De hyperaktiva barnen blev lugnare, kunde sitta stilla i skolan (som sjukhuset var utrustat med) en del av barnen vilka tidigare var pigga på att slåss, fick nu närmare till gråten. Vilket på flera sätt ledde fram till mindre bråk och slagsmål.

ElvanseAttentin

 

Vilket kan vara bra att komma i håg nu när det på den Svenska marknaden för ADHD medicin kommer en hel del ”nya” preparat som Attentin med Dexamfetamin såväl som Elvanse som innehåller lisdexamfetamin som inte har någon effekt föräns det omvandlas till just Dexamfetamin eller d-amfetamin som det också kallas. De nya medicinerna representerar alltså den äldsta och mest välkända principerna för behandling av ADHD och ADD. De etablerades redan 1937 i en skola inrymd på ett sjukhus där behandling därför kunde kontrolleras och mätas mycket noggrannt.

benzedrine inhaler

Benzedrine testades och nu upptäcktes en mycket paradoxal effekt!

Benzedrine var från början inte alls tänkt för att lugna ned de hyperaktiva barnen utan tvärtom för att liva upp dem efter några mycket svåra och tröttsamma undersökningar. Resultatet blev dock synnerligen paradoxalt och slagskämpar började gråta efter att ha sett och känt den smärta de förorsakade andra. Det är det arvet vi har från Doktor Charles Bradley 1937 när Benzedrine användes.

Benzedrine

Benzedrine

Referenser:

1 THE BEHAVIOR OF CHILDREN RECEIVING BENZEDRINE.
BY CHARLES BRADLEY, M. D., EAST PROVIDENCE.  Emma Pendleton Bradley Home in Providence, Rhode Island.

2 Bradley, C.: A children’s hospital for neurologic and behavior disorders.
J. A. M. A., io7: 6ıo, Aug. 29, 1936.

3 Nathanson, M. H.: The central action of beta-anilnopropylbenzene.
J. A. M. A., io8: 528, Feb. 13, 1937.

4 Wilbur, D. L, MacLean, A. R., and Allen, E. V.: Clinical observations
on the effect of benzedrine sulphate. Proc. Staff Meetings Mayo
Clin., 12 : 97 Feb. 17, 1937.

 

L Ron Hubbard Benzedrine.jpg

L Ron Hubbard använder amfetamin som en drog att dela ut för att väcka upp patienterna med.

Annonser